معنی کلمه گردون سریر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گردون سریر. [ گ َ س َ ] (ص مرکب ) در صفات پادشاهان . (آنندراج ). پادشاه توانا. (ناظم الاطباء). گردون رکاب .