معنی کلمه قالبی پائین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قالبی پائین . [ ل ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان هوبان بخش ویسیان شهرستان خرم آباد. در 42هزارگزی جنوب باختری ماسور و کنار باختر شوسه ٔ خرم آباد به اندیمشک واقع است . موقع جغرافیائی آن تپه ماهور مالاریائی است . 100 تن سکنه دارد. آب آن از رودخانه ٔ خرم آباد و چشمه ها ومحصول آن غلات ، تریاک ، لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه اتومبیل رو دارد. ساکنین از طایفه ٔ ویسی کرم می باشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).