معنی کلمه طرغاین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرغاین .[ طَ ی ُ ] (معرب ، اِ) یکی از انواع طراغیون است . (فهرست مخزن الادویة). رجوع به طرغانن و طراغیون شود.