معنی کلمه لبیدةالعجلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لبیدةالعجلی . [ ل َ دَ تُل ْ ع َ لی ی ] (اِخ ) صاحب عیون الانباء آرد: دخل لبیدة العجلی علی عمر رضی اﷲ عنه ، فقال له عمر: اقتلت زید؟فقال : یا امیرالمؤمنین قد قتلت رجلا یسمی زیداً فان یکن اخاک فهوالذی اکرمه اﷲ بیدی و لم یهنی به ، ثم لم ترمن عمر بعد ذلک مکروها. (عیون الانباء ج 3 ص 22)