معنی کلمه طرطینة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرطینة. [ طِ طَ ن َ ] (معرب ، اِ) در لاتینی : لومبریکوس . (دزی ج 2 ص 36).