معنی کلمه ضباعة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضباعة. [ ض ُ ع َ ] (اِخ ) دختر عامربن صعصعه . رسول صلوات اﷲ علیه او را بزنی کرد و نادیده طلاق گفت .