معنی کلمه یقن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یقن . [ ی َ ق َ / ق ُ / ق ِ ] (ع ص ) رجل یقن ؛مردی که هرچه بشنود یقین نماید. (ناظم الاطباء). بی گمان . (غیاث ).

به تحقیق داننده . (غیاث ).