معنی کلمه بیدسگان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بیدسگان . [ س َ ] (اِخ ) دهی از دهستان مصعبی بخش حومه ٔ شهرستان فردوس است و 794 تن سکنه دارد. مزرعه ٔ جوان آباد، قدیرآباد، کم نظرخان لوک ، روده سفید، نیوچ ، بهروز، امیرآباد، در چال ، سرآب علی آباد، چشمه ٔ سیدهاشم و حسین آباد، جزء این ده است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).