معنی کلمه اجاول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اجاول . [ اَ وِ ] (اِخ ) موضعی است نزدیک ودان و در آن باغی است .

ابن سکیت گفته که اجاول برقه هائی است درجانب ریگستان واقع در یمین کلفی . (معجم البلدان ).