معنی کلمه لبیخه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لبیخه . [ ل َ خ َ ] (ع اِ) نافه ٔ مشک . (منتهی الارب ). نافچه .