معنی کلمه تالاج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تالاج . (اِ) بانگ . (لسان العجم شعوری ) (ناظم الاطباء). فریاد و غوغا.(ناظم الاطباء).

هنگامه . فتنه . (ناظم الاطباء). و رجوع به لسان العجم شعوری ج 1 ص 274 شود.