معنی کلمه اجادب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اجادب . [ اَ دِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ اَجْدُب . جج ِ جَدْب . زمین های سخت که آب در آن واایستد و زود بازنخورد. (مهذب الاسماء). جاهای خشک بی نبات . (منتهی الارب ).