معنی کلمه فراجون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فراجون . [ ف َ ] (اِخ ) فراچون . رجوع به فراچون شود.