معنی کلمه اثنیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اثنیه . [ اَ ی َ ] (ع اِ) ج ِ ثناء. ستایشها.