معنی کلمه طرشة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرشة. [ طَ ش َ ] (ع اِ) سیلی و لطمه بر صورت . (دزی ج 2 ص 36). تپانچه .