معنی کلمه گرده ده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گرده ده . [ گ ِ دَده ْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان اوچ تپه ٔ بخش ترکمان شهرستان میانه ، واقع در 7هزارگزی جنوب بخش و 5هزارگزی راه شوسه ٔ میانه به تبریز. هوای آن معتدل و دارای 70 تن سکنه است . آب آنجا از سرچشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).