معنی کلمه یقائق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یقائق . [ی َ ءِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ یقق . بیض یقائق ؛ سپیدهایی نیک سپید. (منتهی الارب ) (آنندراج ). و رجوع به یقق شود.