معنی کلمه طرسولن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرسولن . [ طَ ل ُ ] (معرب ، اِ) طالیسفر است . (فهرست مخزن الادویة).