معنی کلمه چراغبانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چراغبانه . [ چ َ / چ ِ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) چراغپایه . پایه ٔ چراغ شمعدان . (ناظم الاطباء).