معنی کلمه ماه کنعان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ماه کنعان . [ هَِ ک َ ] (اِخ ) کنایه از یوسف علیه السلام . (غیاث ) (آنندراج ).