معنی کلمه صحور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صحور. [ ص َ ] (ع ص ) اَتان ٌ صحور؛ خر ماده ٔ سرخ سپیدی آمیخته .

خر ماده ٔ پشتک زن . (منتهی الارب ).