معنی کلمه فاذن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فاذن . [ ذُ ] (اِخ ) نام یکی از شاگردان افلاطون .

نام یکی از کتابهای افلاطون . رجوع به فدن شود.