معنی کلمه قاقلستان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاقلستان . [ ق ِ ل ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان میاندربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان . در 37000 گزی شمال باختری کرمانشاه و 2000 گزی باختر شوسه ٔ سنندج به دردشت واقع و هوای آن سردسیری است . 215 تن سکنه دارد. آب آن از رودخانه ٔ رازآور. محصولات آن غلات ، حبوبات ، چغندرقند، تریاک ، توتون . شغل اهالی زراعت است . از گوهرچقا اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).