معنی کلمه ذوالنزل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالنزل . [ ذُن ْ ن ُ زُ ] (ع ص مرکب ) ذوالبرکة.

دارای سفره ٔ مهمانی . خداوند خوان گسترده .