معنی کلمه یفتل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یفتل . [ ی َ ت َ ] (اِخ ) شهری است به طخارستان . (منتهی الارب ) (از لباب الانساب ).