معنی کلمه اتنان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اتنان . [ اِ ] (ع مص ) دور شدن . (منتهی الارب ).

زادخواست گردانیدن . مانع بالیدگی شدن : اَتن ّ المرض ُ الصبی ؛زادخواست گردانید کودک را، یعنی کلان نمی گردد. (منتهی الارب ).

لاغر گردانیدن بیماری کسی را.