معنی کلمه وثل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وثل .[ وَ ث َ ] (ع اِ) رسن از لیف خرما بافته . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). لیف . (مهذب الاسماء).