معنی کلمه طردیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طردیة. [ طَ دی ی َ ] (ع اِ) شعر درباره ٔ شکار. (دزی ج 2 ص 34).