معنی کلمه بی فهم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بی فهم . [ ف َ] (ص مرکب ) (از: بی + فهم ) بی دانش . بی علم . جاهل .

کودن . (ناظم الاطباء). رجوع به فهم شود.