معنی کلمه وثاقة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وثاقة. [ وَ ق َ ] (ع مص ) استوار شدن . (ترجمان علامه ٔ جرجانی ترتیب عادل بن علی ) (تاج المصادر). استوار گردیدن . (از منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ).

استوارکاری نمودن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).