معنی کلمه ظش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظش . [ ظَش ش ] (ع ص ) جای سخت و درشت .