معنی کلمه صحصوح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صحصوح . [ ص ُ ] (ع ص ) مرد رسا. دانای امور. باریک بین . (منتهی الارب ).