معنی کلمه جاووش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جاووش . (معرب ، اِ) رجوع به چاوش و چاووش و جاوش شود.