معنی کلمه لابرس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لابرس . [ ب ِ رُ ] (اِخ ) پیر دو. نام وزیر فیلیپ لو هاردی . مصلوب به سال 1278م .