معنی کلمه قافور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قافور. (معرب ، اِ) لغتی است در کافور. (المعرب جوالیقی ص 268).

غلاف شکوفه ٔ خرما. (منتهی الارب ) (آنندراج ).