معنی کلمه یغتج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یغتج . [ ی َ ت َ ] (اِ) یغتنج . رجوع به یغتنج شود.