معنی کلمه وئیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وئیل . [ وَ ] (ع ص ) وَئِل . وَیْل ٌ وَئیل ، مبالغه است . (از منتهی الارب ). وَیْل ٌ وَئیل ؛ سختی بسیار. وَیْل ٌ وَئِل . (ناظم الاطباء).

(مص ) وَاءْل . رجوع به وأل شود.