معنی کلمه بی حقیقت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بی حقیقت . [ ح َ قی ق َ ] (ص مرکب ) ناراست و ناخالص . (آنندراج ).

بی وفا.

ناسپاس .

نمک بحرام .

بطور نادرستی . (ناظم الاطباء).