معنی کلمه وتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وتن . [ وُت ْ ت َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ واتن . (ناظم الاطباء). رجوع به واتن شود.