معنی کلمه یعیاع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یعیاع . [ ی َع ْ ] (ع صوت ) چون کودکی به سوی کودکی چیزی اندازد گوید: یعیاع . (ناظم الاطباء). از افعال اطفال است چون کودکی به سوی کودکی چیزی را اندازد. (منتهی الارب ) (آنندراج ).