معنی کلمه طرخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرخ . [ طَ ] (معرب ، اِ) مخفف ِ اصطرخ (اصطخر). تالاب . اصطرخ آب . (مهذب الاسماء) : بدان تا نهند از بَرِ چاه چرخ کشند آب از چاه چندی به طرخ . فردوسی . رجوع به فهرست ولف و فرهنگ شعوری ج 2 ص 162 و طرخة شود.