معنی کلمه وتل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وتل . [ وُ ت ُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ اوتل ، به معنی مردان پرشکم از شراب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).