معنی کلمه ابویعقوب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابویعقوب . [اَ بو ی َ ] (اِخ ) اسحاق بن محمد الهروی . محدث است .