معنی کلمه هدش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هدش . [ هََ ] (ع مص ) برانگیخته شدن سگ . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).