معنی کلمه ابویزید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابویزید. [ اَ بو ی َ ] (اِخ ) محمدبن خیثم المحاربی . محدث است .