معنی کلمه یعمل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یعمل . [ ی َ م َ ] (ع ص ) شترنر برگزیده ٔ استوار مطبوع بر کار. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). شتر نر قوی . (یادداشت مؤلف ).