معنی کلمه ظریفی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظریفی . [ ظَ ] (اِخ ) از شعرای دوره ٔ سلطان بایزیدخان ثانی ، از مردم قصبه ٔ کوینک . (قاموس الاعلام ).