معنی کلمه ابویحیی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابویحیی . [ اَ بو ی َ یا ] (اِخ ) روح بن عبید الشامی . محدث است .