معنی کلمه بوماره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بوماره . [ رَ / رِ ] (اِ) پرنده ای است غیرمعلوم . (برهان ) (آنندراج ). یک نوع مرغی است . (ناظم الاطباء). جانوری است پرنده . (رشیدی ).