معنی کلمه راه بنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
راه بنده . [ ب َ دَ / دِ] (اِخ ) دهی است از دهستان گروه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت در 32هزارگزی شمال ساردوئیه و 18هزارگزی باختری راه مالرو ساردوئیه به راین . هوای آن سردسیر و کوهستانی و سکنه ٔ آن 50 تن میباشد. آب ده از رودخانه تأمین میشود و محصول عمده ٔ آن غلات و حبوب ، و پیشه مردم کشاورزی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).